loader

MUTFAK TARİHİMİZDEN

***Osmanlı zamanında bilindiğinin aksine saraydaki balık o kadar önemliydi ki paşalar ve ağalar için sadece onlara özel boğazda balık avlayan balıkçılar vardır..! Osmanlı zamanında saraydaki paşalar ve ağalar için sadece kendilerine özel Uludağ’daki (keşiş daği) Göllerden alabalık tutup İstanbul’a getiren balıkçıları vardır. 17.yy..!

Anadolu’da Peynir Kültürü

Anadolu’da Peynir Kültürü

Sütün peynir gibi diğer süt ürünlerine dönüşüm süreci de koyun, keçi ve inek türlerinin evcilleştirilmesinden...

Anadolu Ve Kazan Tatar Türk Geleneklerinde Yeme İçme Kültürü -03-

Anadolu Ve Kazan Tatar Türk Geleneklerinde Yeme İçme Kültürü -03-

Türk halkları geleneklerinde benzerlikler görülür. Dinsel törenler ve yemekli günler...

Anadolu Ve Kazan Tatar Türk Geleneklerinde Yeme İçme Kültürü -02-

Anadolu Ve Kazan Tatar Türk Geleneklerinde Yeme İçme Kültürü -02-

halk arasında “at etini yiyen insan yorulmaz ve kış soğu ğunda üşümez” inancı olu...

Anadolu Ve Kazan Tatar Türk Geleneklerinde Yeme İçme Kültürü -01-

Anadolu Ve Kazan Tatar Türk Geleneklerinde Yeme İçme Kültürü -01-

Kıyı bölgelerde sebze ve deniz ürünleri başlıca gıdalar iken iç bölgelerde hamur ve et...

Evliya Çelebi Seyahatnamesi

Evliya Çelebi Seyahatnamesi

Evliya Çelebi, toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik yapısını yansıtan bir ayna olan bu yemek kültürünü...

Osmanlı Saray Mutfak Kültürü

Osmanlı Saray Mutfak Kültürü

19. yüzyılda Osmanlı saray ve saray çevresinde oluşmuş olan yemek kültürü, mutfakların...

Aşçı

Aşçı

"ilk saray aşhanesini "Mengenli Yakup Ağa" kurmuştur ve o da başta yeğenleri olmak üzere akrabalarını saray...

Urartu’da Yemek Kültürü

Urartu’da Yemek Kültürü

Van Gölü Havzası merkez olmak üzere kurulmuş olan Urartu devletinde yemek kültürü çalışılmıştır...

En Ünlü 10 Kırgız Et Yemeği

En Ünlü 10 Kırgız Et Yemeği

Kırgız Mutfağı Hakkında, Her millet atalarının ona bıraktıklarının en iyilerini saklayıp geliştirmek peşindedir...

Şifâü’l Eskâm ve Devâü’l-Âlâm’den Şurup Formülleri

Şifâü’l Eskâm ve Devâü’l-Âlâm’den Şurup Formülleri

Celâlüddin Hızır – Hacı Paşa Bilinen en eski meslekler arasında yer alan eczacılık...

Mardin Yemek kültürü -07-

Mardin Yemek kültürü -07-

Mardin Yemek kültüründe Süryanilerin kahve tercihleri; çifte kavrulmuş kahveye mutlaka kakule ve tercihen...

Mardin Yemek kültürü -06-

Mardin Yemek kültürü -06-

Yemeğin, dini ve sosyal yaşam alanında kullanımına dair örneklere en çok Antik çağlarda rastlanır..

Mardin Yemek Kültürü -05-

Mardin Yemek Kültürü -05-

Mardin Konaklarında Mutfak19. yüzyılın sonlarından itibaren sayıları artamaya başlayan Mardin’deki...

Mardin Yemek Kültürü -04

Mardin Yemek Kültürü -04

Mardin’i ziyaret eden İbn Battuta, Mardin’i şöyle tasvir eder; “Dağın eteğinde kurulmuş büyük bir şehir...

Mardin Yemek Kültürü -03-

Mardin Yemek Kültürü -03-

Mardin, Osmanlı idaresine katıldıktan hemen sonra, idari bakımdan olduğu gibi adli açıdan Diyarbakır...

Mardin Yemek Kültürü -02-

Mardin Yemek Kültürü -02-

Türklerin Mezopotamya ilk ayak basışları tarihçilere göre bölgedeki Abbasi egemenliği dönemine denk gelir...

Mardin Yemek Kültürü -01-

Mardin Yemek Kültürü -01-

Mardin Ve Yemek Kültürü,Bir zaman yolculuğundan geçer gibi gezinirsiniz Mardin sokaklarında. Birinci caddenin...

Mecmuâ-İ Fevaid’de Yer Alan Yemek Tarifleri

Mecmuâ-İ Fevaid’de Yer Alan Yemek Tarifleri

Anadolu tekke mutfağı fethe dilen toprakların bir yurt hâline gelebilmesinde de önemli bir

Tarihin Lezzet Kütüphanesi

Tarihin Lezzet Kütüphanesi

Anadolu Mutfağının Önemi Vurgulandı"Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe ve bölgesine ait...

Meyhaneler ve Mukaddes Mekânların Mesafesi

Meyhaneler ve Mukaddes Mekânların Mesafesi

Meyhanelerle Mukaddes Mekânlar Arasında Mesafe Tayini, Osmanlı Devleti, Müslümanların içki içmesine..

Amasya Da Elçi Ziyafetleri

Amasya Da Elçi Ziyafetleri

Amasya Da Elçi Ziyafetleri, Amasya, aynı dönemde Hıristiyan dünyasından, Avusturya'dan gelen bir elçilik...

Antakya Geleneksel Yemek Kültürü

Antakya Geleneksel Yemek Kültürü

Antakya Geleneksel Yemek Kültürü, Osmanlı Saray Mutfağı ve Osmanlılarda ızgara yapımı son derece zengin...

Tarihi Ve Kültürel Geçmişiyle “Türk Kahvesi”

Tarihi Ve Kültürel Geçmişiyle “Türk Kahvesi”

Dünyaya yayılıp tanındığı adıyla Türk Kahvesi, Türkler için kültürel geçmişin, sosyal tarihin ayrılmaz bir...

Geleneksel Türk Tadı

Geleneksel Türk Tadı "Pekmez "

Fatih Sultan Mehmet helvayı çok sevdiği için Osmanlı saray mutfağında böyle bir bölümün bulunduğu...

Sultan Selim inşaatın 8 yıl beklemesine çok sinirlendi: "Tez getirin Sinan'ı" diye emretti. Sultan Selim bu tüm saray efradı korkudan tir tir tiriyor, Selim'in gazabından korkuyorlardı. Mimar Sinan gayet sakin huzura çıktı. Selim "anlat" dedi.Mimar Sinan kendinden emin, temelin sağlam olması için zaman gerektiğini söyledi ve ekledi: "Hesaplarıma göre 8 yıl gerekiyordu" demiş. Sultan Selim, Mimar Sinan'ın dehası karşısında diyecek bişey bulamadı
 
***Osmanlıda buz çok önemli bir üründü. Sarayın buz ihtiyacı klasik dönem boyunca Uludağ’daki (kesiş daği) 7 ayrı gölden temin ediliyordu. Saman ve kalın keçelere sarılarak izole edilen buzlar katırlarla Mudanya’ya oradandı kayıklarla İstanbul’a mahzenlere taşınıyordu. Hatta eşkıyalar saray nüfusu için buzcuları çok önemli gördüklerinden dolayı fidye almak amacıyla kaçırmışlar ve saray görevlileri buzcular için fidye ödemek zorunda kalmışlardı.
 
***Osmanlı zamanında bilindiğinin aksine saraydaki balık o kadar önemliydi ki paşalar ve ağalar için sadece onlara özel boğazda balık avlayan balıkçılar vardır..!
 
***Osmanlı zamanında saraydaki paşalar ve ağalar için sadece kendilerine özel Uludağ’daki (keşiş daği) Göllerden alabalık tutup İstanbul’a getiren balıkçıları vardır. 17.yy..!
 
***Osmanlı da av hayvanlarının sarayda tüketildiğine dair av defterlerinde her hangi bir belge yoktur. Av hayvanları vurulduktan sonra organizasyon bölgesinde kurulan panayırda büyük bir kısmı tüketilirdi. Bu organizasyonlara 2000 kişiden fazla insan katılırdı..!
 
***Osmanlı saraylarında pilav haşlama usulü piştikten sonra üzerine biraz seker serpiştirilir ve bolca üzerine ince marul kıyılarak kaşıkla yenilirdi..!
 
***Osmanlı Saray Mutfağında aşçılar 1826’ya kadar bilindiği gibi Bolulular değildir_! Mutfak o zamanlar askeri bir OCAK olarak kabul ediliyordu. Kıdem ise Türk ailelerden halife ve üstat olmak kaydıyla; 16. Yy. ilk çeyreğinde devşirmeler. 16. Yy. ikinci çeyreğinde devşirme ağırlıklı acemi oğlanları, 16.yy. son çeyreğinden sonra kul kardeşleri ve üstat oğlanları idi. Damat İbrahim pasa Nevşehir’i kurduktan sonra Nevşehirliler saray mutfağında çoğunluğu sağladı. Ama 1826 ‘da yeniçeri ocağının kaldırılmasına istinaden yeniçeriliklere destek verdikleri gerekçesi ile Nevşehirliler ‘in islerine sarayda son verildi. O döneme kadar İstanbul’da meşhur oldukları için yani 1826 dan sonra % 70 oranında BOLU’ lu lar saray mutfağına alınmaya başlanmıştır..! İnanmayan gider saray defterlerini inceler... KAYNAK: 1-Prof. Dr. Arif Bilgin. 2-Yzr. Hızırillaz 3- Saray mutfağı çalışanlarının maaş defterleri..!