Türk Mutfağının Tanıtılmasında Turist Rehberlerinin Rolü

Seyit ÇETİNKAYA
Yazar:Seyit ÇETİNKAYA
Bu yazı

İnsanoğlu ilkçağdan beri yaşamak ve çevresindekileri yaşatmak için sürekli besin kaynağı aramak zorunda kalmıştır. İnsan ilk dönemlerinde avcılık toplayıcılık yapmışsa da belirli bir evrim sonucu hayvanları evcilleştirmeyi yabani bitkileri yetiştirmeyi başarmıştır.
 
Ateşin bulunmasıyla üretim biçiminde büyük bir değişme olmuş buna bağlı olarak yemek türleri ve pişirme biçimleri sürekli gelişmiştir İnsan hayatının devamı için vazgeçilmez bir olgu olan beslenme içinde bulunulan kültürel coğrafi ekonomik, ekolojik yapıya ve tarihsel sürece göre şekillenmektedir. 
 
Her milletin kültürel yapısında mutlaka beslenme ile ilgili bir bölüm bulunmaktadır.
 
Mutfak olarak nitelendirilen bu yapı, o toplumun yiyecek içecekleri bunların hazırlanması kullanılan araç-gereçler ve yemek ile ilgili törenlerden oluşmaktadır Mutfak Kültürü kavramı beslenmeyi sağlayan yemek içecek türleri ve bunların hazırlanma pişirilme, saklanma ve tüketilme sürecini buna bağlı mekan ve ekipmanı yeme-içme geleneği ile bu çerçevede gelişen inanış ve uygulamalardan oluşan bütünsel ve kendine özgü bir kültürel yapıyı anlatır Her milletin ve ülkenin yapısına ve alışkanlıklarına göre kendi mutfağı bulunmaktadır. 
 
Şüphesiz bunlardan en renkli ve zengin olanlarından biri Türk Mutfağı dır. Türk Mutfağının kendine özgü nitelikler kazanmasında ve zengin bir mutfak olma nedenlerinin başında Türk ulusunun tarihsel yaşamının geleneklerinin kültürünün ve yaşadığı coğrafi çevredeki geniş olanakların etkili olduğu görülmektedir. 
 
Büyük imparatorluklar bu topraklara kendi özgün kültürleri ve birikimleri ile gelirken mutfak kültürlerini de birlikte getirmişlerdir. Orta Asya nın sade yemeğinden zengin Selçuklu ve Osmanlı mutfağına yol açılmış zengin ve çeşitli Türk Mutfağı doğmuştur Türk mutfağı dünyanın sayılı zengin mutfakları arasında bulunmaktadır. 
 
Türk mutfağı Çin ve Fransız mutfakları ile birlikte dünyanın en zengin üç mutfağından birisidir. Türk mutfağının zenginlik sebepleri arasında yiyecek ve içecek maddelerinin bolluğu ve çeşitliliğinin yanı sıra Türklerin eski bir tarihe sahip olmaları sayılabilmektedir Türk mutfağı genel olarak tarımsal ve hayvansal ürünlere dayalıdır. Halkımızın yaşadığı coğrafyaya göre çeşitlilik gösterir. 
 
Gelenek ve göreneklerimizle dini yapımız mutfağı da etkilemiştir. Batıyla etkileşim Türk mutfağını hızlı bir değişim içine sokmuştur. Orta Asya Türk kültürüne dayalı Türk mutfağı Anadolu ve İslam uygarlığıyla beslenmiştir. Batı kültürüne açılma hızlı sanayileşme ve kentleşme kadının çalışma hayatına atılması eğitim düzeyinin yükselmesi yemek alışkanlıklarının ve ona bağlı olarak lezzet alışkanlıklarının değişmesine neden olmuştur. 
 
Ayrıca ekonomik koşullar Türk mutfağının değişimini hızlandırmıştır Türk mutfağı ile ilgili olarak ülkemizde gerçekleştirilen araştırmalar incelendiğinde ülkemizi ziyaret eden yabancı turistlerin Türk mutfağına ilişkin beğenileri ve olumsuz buldukları yönleri ölçmeye çalışan araştırmalara rastlanmaktadır Turistlerin ülkemize gelme nedenlerini ortaya çıkarmak amacıyla yapılan bir araştırmada yerel mutfağın sıralamada son sıralarda yer almıştır. 
 
Antalya yöresinde yapılan diğer bir araştırmada ise deneklerin %71,2’sinin Türk mutfağına ait yemekleri tattıkları ve Türk yemekleri ile ilgili beğenilerinin genellikle olumlu olduğu belirlenmiştir. Ancak, araştırmanın uygulandığı tesislerde Türk mutfağına ait yiyecek ve içeceklerin yeterince yer almadığı saptanmıştır Turizm açısından bakıldığında ise turistlerin bir ülkeyi ziyaret etmelerinde mutfak kültürünün önemli etkenlerden biri olduğu dikkat çekmektedir. 
 
Yeterince satın alma gücüne boş zamana ve seyahat etme kültürüne sahip olan kişiler macera iş iklim değişiklikleri akraba ziyaretleri öğrenim aile kökenini araştırma alış-veriş değişik kültürlerden insanlarla karşılaşma isteği evden sıkılma değişik mutfakların çekiciliği ve benzeri nedenlerle turizme katılmaktadırlar. Doğal olarak Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turistler de Türk mutfak kültürünü tanımak istemektedirler. 
 
Ancak yabancı turistlere ya çoğunlukla geldikleri ülkelere ait yemeklerin sunulduğu ya da Türk yemeklerinin asıl tariflerine ve lezzetlerine uygun olmayan biçimde hazırlanarak sunulması sonucu Türk mutfağının yeterince tanıtılmadığı da gözlemlenmektedir.
 
Turist rehberleri yabancı turistlerle karşılanmalarından uğurlanmalarına kadar sürekli yakın bir ilişki içersinde bulundukları ve rehberlerinin birebir tanıtımda ne kadar etkin olabileceği göz önüne alındığında Türk mutfağının tanıtılmasında da önemli bir rol üstlendikleri açıkça görülmektedir


Türk Aşçı Haberleri Ve Güncel Mutfak Haberleri Not:
Eğer sizde mesleki haberinizin yada tarifinizin web sitemizde yayınlanmasını istiyorsanız; "Haberini Yada Tarifini Paylaş" sayfamızdaki kriterlere uygun bir şekilde uygun içeriklerinizi bize gönderebilirsiniz. Türk Aşçı Haberleri internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü şair içeriklerle ilgili telif hakları www.turkascihaberleri.com 'a aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İlgili haber kopyalanarak başka bir site tarafından yayınlanmaya ihtiyaç duyulduğu takdirde kaynak gösterilerek ve web sitemize link verilerek kullanıması mümkündür.