loader
Akide şekerinin Kısa Tarihi

Akide şekerinin Kısa Tarihi

Akide şekeri Nedir? Akide şekeri kaynatılarak koyu şurup haline getirilen, içine çeşitli rayihalar rayihalar katılan ve şekil...

Akide şekerinin Kısa Tarihi
"Tolunay SANDIKCIOĞLU"
Akide şekeri Nedir? Akide şekeri kaynatılarak koyu şurup haline getirilen, içine çeşitli rayihalar katılan ve şekillendirilen bal veya şekerden yapılmış bir şekerlemedir. Sert ve şeffaf olan bu şekerleme türü zamanla Osmanlı'da önemli bir ritüelin simgesi haline gelmiştir. 
 
Yeniçeri Ocağı'nda üç aylık maaşların alındığı Ulûfe Töreni sırasında yeniçerilerin önde gelenlerinden Muhzır Ağa, askerin devlete bağlılığın göstergesi olarak sadrazam ve diğer devlet adamlarına akide şekeri ikram ederdi. 
 
"Bu şekerden Sadrazama beşyüz, Yeniçeri Ağasına ve Sekbanbaşı ile Ocak Kethüdasına ikişer yüz, Başçavuş elli, Yeniçeri Katibine otuz, Muhzır Ağaya kırk... vesaireye keza on beşer dirhem verilir." şeklinde zamanla kurala bağlanan bu tören yeniçerilerle idarecilerin akitleşmesi anlamına gelirdi. 
 
Şehzadelerin sünnet düğünlerinde de bolca akide şekeri dağıtılırdı. Kayıtlara geçen en eski akide çeşidi 1539 tarihinde Kanuni'nin oğulları Bayezid ve Cihangir'in sünnetindeki kına töreninde sunulan elmasî, elma akidesidir. 1675'te IV. Mehmed'in oğullarının 15 gün süren sünnet şenliği sırasında 200 sandığı dolduracak kadar akide taşındığı kayıtlara geçmiştir. 
 
OSMANLI ŞERBETLERİAkide 19. yüzyıla kadar ya top ya da daire şeklinde hazırlanırdı. Altıgen olup üstünde sıcakken maşallah damgası basılanlara mühürlü akide denirdi.
 
19. yüzyıldan sonra bugün de yaygın olan şeker makasıyla kesme tekniği Şekerci Hacı Bekir tarafından kullanılmaya başlanmıştır.


  • Facebook'ta paylaş

Bu Habere Yorum Yap

   
 
 

Benzer Haberler