Yağmur Suyu Hasadı Nedir?

Yağmur Suyu Hasadı Nedir?

Yağmur Suyu Hasadı Faydaları Nelerdir? Yağmur Suyu Nerelerde Kullanılır? Yağmur suyu hasadının avantajları nelerdir? Yağmur Suyu Hasadı Nedir? Yağmur nedir? Yağmur nasıl oluşur? Topraktan taba..

 
Yağmur Suyu Hasadı Faydaları Nelerdir? Yağmur Suyu Nerelerde Kullanılır? Yağmur suyu hasadının avantajları nelerdir? Yağmur Suyu Hasadı Nedir? Yağmur nedir? Yağmur nasıl oluşur?
 
Türk aşçı haberleri olarak yağmur suyunu ve yağmur suyunun nasıl kullanılabileceğini araştırdık...
 
Yağmur suyu içilebilir mi?
 
Yağmur sularının güvenli olup olmadığı her zaman insanlar arasında tartışılan bir konudur. “Yağmur suyu içilebilir mi?” sorusunun cevabı bazen evet bazen de hayırdır. Bu konuya biraz daha detaylı bakalım.
 
Yağmur suları atmosferden yeryüzüne inerken havadaki çeşitli kirleticileri toplayarak yeryüzüne iner. Direk olarak bir kabın içerisine biriktirilen yağmur suları içilebilir fakat içerisinde oluşabilecek kimyasal kirleticilerin önüne geçebilmek için suyu kaynatıp soğuttuktan sonra daha güvenli hale gelebilmektedir. Bu şekilde hiçbir risk oluşturmadan yağmur suları içme suyuna dönüştürülebilir.
 
Türkiye gastronomi haberleri ve topraktan tabağa ziraat haberlerindede sıkça rastladığımız Yağmur suyu hasadı ile yağmur suyu depolarında biriktirilen sular içme suyu olarak kullanılmamalıdır.
 
Bina, çatı, bahçe veya tarla gibi gastronomi haritamızda çeşitli alanlardan yağmur suyu sistemleri ile toplanan sular çeşitli kirli alanlardan geçerek yağmur suyu kanallarına geldiği için içme suyu olarak değil genel kullanım suyu olarak değerlendirilmelidir. Biriktirilen yağmur suları bahçe sulamasında, tuvalet suyu olarak kullanımlarda, çamaşır yıkamada, banyo ve tuvaletlerde genel kullanım suyu olarak vb. gibi alanlarda değerlendirilmelidir.
 
Sonbahar, kış ve ilkbahar aylarında yağış miktarının artması ile yağmur suyu depolama işlemi için uygun koşullar oluşmaktadır. Özellikle kış aylarında yağan kar ve buzla kaplı çatılarda eriyen sular kullanımı verimli sular olarak kabul edilmektedir. Bu su kaynaklarını toprak altına veya toprak üstüne yerleştirilen büyük tonajlı yağmur suyu depoları ile toplayarak geri kullanım için saklayabilirsiniz.
 
Yağmur Suyu Hasadı Nedir?
 
Dünya Doğal Kaynaklar Enstitüsü’nün 2019 tarihli raporuna göre dünyadaki nüfusun dörtte biri su sorunu yaşamaya başladı. Hal böyleyken de su kaynakları konusunda sahip olduğumuz tüm imkanları olabildiğince etkili kullanmamız gerekiyor. Yağmur suyu hasadı yöntemi de tam olarak bu noktada devreye giriyor. 
 
Çeşitli teknolojik yöntemlerle yağmur suyunu toplama, saklama ve arındırarak yeniden kullanıma sunma sürecine yağmur suyu hasadı deniyor. Bu süreçte kullandığımız yağmur suyu hasadı sistemleri sayesinde dünyanın en büyük su kaynaklarından biri olan yağmur suyu, serbestçe akmaya bırakılmıyor. Bunun yerine su, kontrollü bir biçimde depolanıyor ve yeniden kullanılmak üzere saklanıyor. Özellikle tarım, hayvancılık ve sulama gibi alanlarda kullanılan yağmur suyu, dünyadaki mevcut su kaynaklarının tüketilmesi konusunda önemli bir yavaşlama sağlıyor. 
 
Yağmur suyu hasadının avantajları nelerdir?
 
Yağmur suyu hasadının çeşitli avantajları ve üstünlükleri bulunmaktadır. Oluşturulacak yağmur suyu toplama sistemlerinin yatırım ve işletme maliyetleri düşüktür. Bireysel veya şirket olarak oluşturulan bu sistemler mal sahibine ait olacağından depo içerisinde biriktirilen suların kullanımı sonucunda hiçbir şekilde ekonomik olarak bir faturalandırmaya maruz kalmamaktasınız. Biriktirilen suyun en büyük avantajı bedelsiz olarak kullanımını yapabilmenizdir. 
 
Yağmur suyu hasadı ile mevcut su kaynaklarının kullanımını koruyabilirsiniz. 2020 senesinin sonlarında ortaya çıkan barajlardaki su azlığı ülkemizdeki su tüketiminin hangi boyutlara geldiğini göstermektedir. Hazır su kaynaklarının kullanımına yönelik artış ile ilerleyen senelerde ciddi kuraklık ve su kıtlıklarıyla karşılaşma ihtimalimiz yüksektir. Bu gibi sorunların oluşmaması için bireysel veya şirketler olarak yağmur suyu hasadı sistemlerine yönelerek kendi su ihtiyacımızı karşılayacak seviyeye gelmemiz gerekmektedir.
 
Yağmur Suyu Nerelerde Kullanılır?
 
Yağmur suyu hasadı, hem makro hem de mikro düzeyde birçok farklı alanda kullanılabiliyor. Dünyanın çeşitli kurak bölgelerinde büyük çaptaki endüstriler ve tarım faaliyetleri yağmur suyu hasadından faydalanıyor. Bunun yanı sıra yağmur suyu toplama, evsel kullanım için de oldukça işlevsel. Bahçe sulama, çamaşır yıkama veya tuvalet kullanımı gibi alanların tümünde yağmur suyu hasadından faydalanabilirsiniz.   
 
Dünyanın dört köşesinden yağmur suyu hasadı örnekleri, bu yöntemin ne denli faydalı olduğunu daha da gözler önüne seriyor:
 
* Kenya’da evlerin çatılarına kurulan yağmur suyu biriktirme düzenekleri sayesinde ülke çapında tuvaletlerin, çamaşır makinelerinin ve toprak sulama sistemlerinin ihtiyaç duyduğu su yağmurdan sağlanıyor.
 
* Almanya’nın Frankfurt Havaalanı, her yıl 1 milyon metreküpe yakın yağmur suyu toplayarak bu suyu havaalanı bitki örtüsünü sulamak ve genel temizlik için kullanıyor.
 
* Antalya’daki Mustafa Uysal Parkı, sulama için ihtiyaç duyduğu yıllık su miktarının %20’sini yağmur suyu hasadı sayesinde karşılıyor.
 
* Bu örneklerin yanı sıra Meksika, Tayland, Çin, Arjantin gibi ülkeler ve Amerika Birleşik Devletleri’nin bazı eyaletlerinde de yağmur suyu hasadı oldukça popüler bir hale geldi. 
 
* Ev tipi yağmur suyu hasadı uygulamalarında genellikle çatılar, kimi durumlarda ise bahçeler kullanılıyor.
 
* Öncelikle yağmur suyunun akış yönü belirlenip bu akışı kontrol altına alacak bir oluk veya boru sistemi hazırlanıyor.
 
* Oluk sisteminin ucuna biriktirme işlemi için bir depolama mekanizması kuruluyor.
 
* Arıtma işleminin gerçekleşmesi için olukların bitiş noktasına depo önü filtreleri yerleştiriliyor.
 
* Depoda birikmiş olan sular basınçlı sistemler veya su motorlarıyla tahliye ediliyor ve kullanım alanlarına aktarılıyor.
 
Yağmur Suyu Hasadının Faydaları Nelerdir? 
 
Öncelikle yağmur suyu hasadının ilk faydası, sürdürülebilir bir sisteme sahip olduğu için dünyanın doğal kaynaklarına sahip çıkması. Bunun yanı sıra bu düzeneğin maddi ve pratik faydaları da var. Mesela yağmur suyu hasadı;
 
* Daha hesaplı,
 
* Su kıtlığı çeken ülkelerin su ithalatı yapmasını önleyebilecek,
 
* Sulama için kullanılan suyun kalitesini artıran,
 
* Tarımcılığın filtrasyon sorununa çözüm üreten,
 
* Kurulduğu yerlerde su ayak izini büyük ölçüde azaltan
 
* Kurulumu ve kullanımı oldukça kolay bir su kaynağı alternatifi olarak ortaya çıkıyor.
 
Şaşırtıcı olmayan bir biçimde yağmur suyu hasadı aslında yeni bir uygulama değil, hatta atalarımızdan kalan önemli miraslardan bir tanesi olarak bile değerlendirilebilir. Tarihi Neolitik Çağ’a kadar uzanan bu tasarruf yönteminin günümüzde yeniden bu denli önemli hale gelmesi ise hem ironik hem de çarpıcı. Kim bilir, belki de doğal kaynakların tüketimi konusunda örnek almamız gereken adres, geçmişimizde apaçık duruyor olabilir.
 
Yağmur Suyu Hasadı Faydaları Nelerdir?
 
* Sürdürülebilir, etkin, verimli, ekonomik, güvenli ve çevre dostudur; yeşil bina yaklaşımı için önemli bir unsurdur.
 
* Şehirde ve kırsal alanlarda kolaylıkla kullanılabilir.
 
* Yer altı ve yer üstü su kaynaklarının tükenmesine engel olur.
 
* İçme suyu arıtım tesislerinde ki yük azalır; çünkü, yağmur suyu kullanımı ile su şebekesinden çekilen su miktarı azalmaktadır. Bu sayede enerji tasarrufu yapılmış olur.
 
* Atıksu arıtma tesisleri ve kanalizasyon sistemlerindeki yük azalır; hasad edilen yağmur suyu belediye alt yapısından ayrı olarak toplanmaktadır.
 
* Aşırı yağışlarda oluşabilecek ani sel ve taşkın durumlarında önleyici olur.
 
* Su faturalarının azalmasını sağlar.
 
* Tuvalet sifonlarında kullanılarak temiz içme suyunun kullanılmasını engeller.
 
* Yeşil alan ve tarımsal arazi sulamasında kullanılması kolay ve ucuzdur.
 
* Araç yıkamak için kullanılarak birinci kalite suyun azalması önlenir.
 
* Yeterli arıtım ile içme suyu olarak değerlendirilebilir.
 
* İnsanların kişisel su tüketimlerinin farkına varabilmeleri için önemli bir eğitici görevi üstlenir.
 
* Acil durumlarda yedek su kaynağı olarak kullanılabilir.
 
* Yağmur suyu hasadını konuştuk, peki yağmur nedir ve yağmur nasıl oluşur?
 
Yağmur nedir?
 
Yağmur, aslında yağış, kar, çiseleyen yağmur, dolu ve karla karışık yağmur gibi dünyaya düşen herhangi bir su biçimini ifade eden, yağış olarak adlandırılan havanın daha büyük bir kısmının bir parçasıdır.
 
Yağmurun oluşumu
 
Sıcak bir duş aldığınızda, kapıdaki buhar yoğunlaşır ve küvetin içine akar. Benzer bir işlem yağmurun yağmasında da sorumludur. Soğuk cepheler ve jet akışları gibi hava olayları, yağmur damlalarında yoğunlaştığı yerlerde ılık havayı zorlar.
 
 


Türk Aşçı Haberleri Ve Güncel Mutfak Haberleri Not::
Eğer sizde mesleki haberinizin yada tarifinizin web sitemizde yayınlanmasını istiyorsanız; "Haberini Yada Tarifini Paylaş" sayfamızdaki kriterlere uygun bir şekilde uygun içeriklerinizi bize gönderebilirsiniz. Türk Aşçı Haberleri internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü şair içeriklerle ilgili telif hakları www.turkascihaberleri.com 'a aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İlgili haber kopyalanarak başka bir site tarafından yayınlanmaya ihtiyaç duyulduğu takdirde kaynak gösterilerek ve web sitemize link verilerek kullanıması mümkündür.


  • Facebook'ta paylaş

Bu Habere Yorum Yap

   
 
 

Benzer Haberler