loader
Bimer Şikayet Dilekçesi Yazma

Bimer Şikayet Dilekçesi Yazma

Bimer Şikayet Dilekçesi Yazmak İstiyorum BİMER - Başbakanlık İletişim Merkezi aracılığıyla tüm vatandaşlar istek...

 

Bimer Şikayet Dilekçesi Yazma

Bimer Şikayet Dilekçesi Yazmak İstiyorum BİMER - Başbakanlık İletişim Merkezi aracılığıyla tüm vatandaşlar istek, şikâyet ve önerilerini devlete iletebilmektedir. İstek, şikâyet ve önerilerinizi telefon, mektup, internet veya şahsen yapabilirsiniz. Bu seçenekler arasında en çok tercih edilen internet tercih edilmektedir.

 

Milyonlarca kişi BİMER sayesinde sorunlarını çözebiliyor. Vatandaşların her türlü soru, sorun ve önerileri için kurulan Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) çözüm anlamında büyük bir açığı kapatmakta ve milyonlarca kişinin umudu olmaya devam etmektedir. BİMER'e başvuruların hemen cevaplanması yasal bir zorunluluktur. 

 

Bu yüzden kurum ve kişiler hızlı çözümler üretmekte ve bu durum da vatandaşların bu sisteme yoğun ilgisini ortaya çıkartmaktadır. Başbakanlık İletişim Merkezi, kısa adı ile BİMER, vatandaşların her türlü sorun, şikayet ve istekleri için kurulmuş olan hattır. BİMER şikayet, kurulduğu günden beri aktif olarak vatandaşlar tarafından kullanılıyor. Başbakanlık İletişim Merkezi ya da bilinen adıyla Bimer, vatandaşlar ile devleti birbirine bağlayan bir servistir. 

 

Teknolojinin her gün daha da gelişmiş olduğu günümüzde, artık İnternet üzerinden bir çok işimizi, dakikalar içerisinde halledebiliyoruz. Bimer’e şikayet etmek için dört farklı yol bulunmaktadır. Telefonla şikayet başvurusunda bulunmak, İnternet üzerinden E-Devlet şifresi ile başvuru yapmak, Posta yolu ile başvurumuzu gerçekleştirmek ve son olarak da bizzat başvuru işleminde bulunmak bu yöntemlerdir. BİMER, Başbakanlık Bilgi İşlem Başkanlığınca yazılımı gerçekleştirilen bir program ile web sayfası üzerinden kullanılan bir sistemdir. 

 

BİMER, vatandaş ile devlet arasındaki iletişim kanallarını açık tutarak, müracaatların her zaman ve her yerden yapılabilmesini sağlar. Geçmişte siyasiler halk ile sadece seçim zamanları yakınlaşır dertlerini sadece seçim zamanları dinlerdi.Günümüzde ise başbakanlık iletişim merkezi uygulaması ile halkın sorunları daha yakından incelenip çözüme ulaştırılıyor. “Başbakanlık İletişim Merkezi" (BİMER); bilişim ve iletişim teknolojileri kullanılarak hayata geçirilen bir halkla ilişkiler uygulamasıdır. 

 

BİMER, Başbakanlık Bilgi İşlem Başkanlığınca yazılımı gerçekleştirilen bir program ile web sayfası üzerinden kullanılan bir sistem olup, vatandaş ile devlet arasındaki iletişim kanallarını açık tutarak, müracaatların her zaman ve her yerden yapılabilmesini mümkün kılmaktadır. Vatandaşların Başbakan'a daha yakın olması şikayet ve dileklerini birinci ağıza iletebilmeleri için AKParti hükümeti tarafından hayata geçirilen başbakanlık iletişim merkezi BİMER hergün milyonlarca vatandaşa hizmet veriyor.  BİMER web sayfası üzerinden kullanılan bir sistem olduğu için yurdumuzun en ücra köşesinden bile yapılan müracaatlar ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına en kısa sürede iletilmektedir. 

 

Bu müracaatlara ilişkin yapılan işlemler Başbakanlık'tan koordine ve takip edilmektedir. Şikayet, öneri ve talepler anında ilgili bakanlık birimlerine iletilmektedir. En kısa zamanda konunun cevabı istenir ve sonuçlandırılır. Bu denli hızlı çözüm ortamı olması BİMER'i tercih edilen bir kurum haline getirmektedir. Ancak birçok kişi BİMER'e nasıl başvuracağını ve sonuçları nasıl öğreneceğini bilmemektedir.   BİMER’ e kimler, nasıl başvuru yapabilir? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, mavi kartlılar ve karşılıklılık esası gözetilmek koşuluyla Türkiye’ de ikamet eden yabancılar; telefon, internet, şahsen, mektup veya faks ile BİMER’ e başvuru yapabilir. 

 

BİMER’ e yapılacak müracaatların kapsamı nedir? BİMER hangi kanun maddelerine dayanarak işlem yapmaktadır? “Başbakanlık İletişim Merkezi" (BİMER); bilişim ve iletişim teknolojileri kullanılarak hayata geçirilen bir halkla ilişkiler uygulamasıdır. BİMER, Başbakanlık Bilgi İşlem Başkanlığınca yazılımı gerçekleştirilen bir program ile web sayfası üzerinden kullanılan bir sistem olup, vatandaş ile devlet arasındaki iletişim kanallarını açık tutarak, müracaatların her zaman ve her yerden yapılabilmesini mümkün kılmaktadır. İnternetten başvuru yaparken nelere dikkat edilmelidir? İnternet başvurusu yaparken kimlik doğrulaması gerektiğinden, T.C. Kimlik Numarası, ad-soyad, anne kızlık soyadı ve cep telefonunun doğru yazılması gerekmektedir. Cep telefonuna gelen doğrulama kodu ile başvuru ekranına giriş yapılabilir. Bu bilgilerin yanı sıra iletişim bilgilerinin eksiksiz; başvuru metninin de kısa ve anlaşılır yazıldığından emin olunmalıdır. 

 

BİMER’ e mektupla başvuru yaparken nelere dikkat edilmelidir? Başvuru sahipleri; Başbakanlık, Bakanlıklar, Valilikler ve Kaymakamlıklardaki Halkla İlişkiler Bürolarına mektupla müracaat edebilmektedirler. Mektup başvurularında Ad-soyad, iş veya ikametgah adresi, telefon ve imza ile birlikte; talep veya şikâyetin kısa ve öz bir şekilde yazılması gerekmektedir. BİMER’ e yapılan başvuru nasıl iptal edilebilir? BİMER’ e yapılan başvuruya ilişkin iptal talebi var ise, iptali istenilen başvurunun tarih ve sayısı belirtilerek yeni bir başvuru yapılmalıdır. BİMER başvuruları ne zaman sonuçlanır? Türk vatandaşlarının ve Türkiye'de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin durumu hakkında dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir. 

 

Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılan başvurularda ise bu süre 15 iş günü olarak belirlenmiştir. BİMER başvurusunun durumu nasıl takip edilebilir? Başvuru tamamlandıktan sonra, başvuruya sistem tarafından bir BİMER Sayısı verilir. Bu sayının hemen alt kısmında yer alan “başvuruma git” tercihi başvuranı “başvuru sorgulama” ekranına yönlendirmektedir. Bunun dışında ilk kayıt esnasında istenilen bilgilerin sisteme girilmesi durumunda da “başvuru sorgulama” sayfasına gidilebilmektedir. Daha önce yapılan başvurularla ilgili nasıl bilgi alınabilir? Başvuru Sorgulama sayfasında daha önce yapılan diğer tüm başvurularla ilgili bilgiler de verilmektedir. Sayfada yer alan başvuru tarih ve sayıları tercih edildiğinde istenilen başvuruya ilişkin bilgilere erişilebilmektedir. BİMER başvurusuna yasal süre içinde cevap verilmediğinde ne yapılabilir? 

 

BİMER’ e yapılan müracaatlarda yasal işlem süresi; 3071 Sayılı Dilekçe Hakkı Kanununa göre 30 gün, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre ise 15 iş günüdür. Bu sürelerde başvuruya herhangi bir cevabın verilmemesi ya da işlem yapılmaması durumunda, BİMER’ e başvuru akıbeti ile ilgili yeniden müracaat edilebileceği gibi; dilekçeye zamanında cevap vermeyenlerle ilgili de Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulabilir. ALO 150 ile başvuru yaparken nelere dikkat edilmelidir? Alo 150’ yi arandığında BİMER personelince alınacak ilk bilgiler T.C. Kimlik Numarası ve Anne Kızlık Soyadının ilk ve son harfleridir. Bunların doğru olarak bildirilmesi durumunda kimlik ve adres bilgileri MERNİS sisteminden otomatik olarak çekilecektir. Verilen bilgilerde eksiklik ve hata olması durumunda bir sonraki aşamaya geçilemeyecek ve başvuru tamamlanamayacaktır. ALO 150 BİMER Çağrı merkezi hattı nasıl ücretlendirilir? Alo 150 BİMER Hattı acil aramalar kapsamında olmadığından ücretlidir. 

 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ücretlendirmede ana kuralları ve üst sınırı belirlemektedir. Hem sabit hatlardan hem de cep telefonlarından 150’ yi aramak sabit bir telefon hattını aramakla eşdeğerdir. Bilgi Edinme ile Dilekçe Hakkı arasındaki fark nedir? 24.04.2004 tarihinde yürürlüğe giren Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nda, demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usuller düzenlenmiştir. 4982 sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı 3üncü maddesinde “bilgi” ve “belge” kavramları açıklanmıştır. Söz konusu tanımlar kapsamında olan ve 4982 sayılı Kanunda belirtilen istisna hükümleri arasında yer almayan bilgi ve belgelere erişim talep edilebilmektedir. 

 

Dilekçe hakkı ise, şikâyette bulunmak suretiyle denetlemeyi, dilek ve öneride bulunmak suretiyle de demokratik katılımı sağlayan siyasal haklardandır. Türk vatandaşları Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun vasıtasıyla kendileri veya kamuyla ilgili dilek ve şikâyetlerini yetkili makamlara bildirebilmektedir. Bilgi Edinmede başvuru usulü nasıldır? Bilgi edinme başvurusu, başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresini, başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe ile istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum veya kuruluşa yapılır. Bu başvuru, kişinin kimliğinin ve imzasının veya yazının kimden neşet ettiğinin tespitine yarayacak başka bilgilerin yasal olarak belirlenebilir olması kaydıyla elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir. Dilekçede, istenen bilgi veya belgeler açıkça belirtilir. 

 

Hangi kurumlara Bilgi Edinmede talebinde bulunulabilir? Bilgi Edinme Hakkı Kanunu; kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinde uygulanır. Ayrıca ilgili yönetmelikte “Merkezi idare kapsamındaki kamu idareleri ile bunların bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşlarının, köyler hariç olmak üzere mahalli idareler ve bunların bağlı ve ilgili kuruluşları ile birlik veya şirketlerinin, T.C. Merkez Bankası, İMKB ve üniversiteler de dahil olmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz olarak enstitü, teşebbüs, teşekkül, fon ve sair adlarla kurulmuş olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinde uygulanır.” ifadesi bulunmaktadır. Bilgi Edinme talebine verilen cevap başvuran için yeterli değilse ne yapılmalıdır? 

 

Kamu kurum ve kuruluşlarınca bilgi edinme başvurularına verilen cevabın yeterli olmaması ya da başvuruya hiç cevap verilmemesi durumunda;  • Bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce ilgili kurumun cevabının tebliğinden itibaren on beş gün içinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna itiraz edebilir. İtiraz yazılı olarak yapılır. • 4982 sayılı Kanunda belirtilen süreler içinde kurum ve kuruluşlar tarafından başvuru sahibine olumlu veya olumsuz herhangi bir cevap verilmemesi ya da 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 10uncu maddesi uyarınca altmış günün geçmesiyle başvuru reddedilmiş sayılır. Bu durumda başvurusu reddedilmiş sayılan başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce dava açma süresinin başladığı tarihten itibaren on beş gün içinde Kurula yazılı olarak itiraz edebilir. 

 

Kurul, bu konudaki kararını otuz iş günü içinde verir. Kurula itiraz, başvuru sahibinin idari yargıya başvurma süresini durdurur. • Başvuru sahiplerinin Kurula başvurularını yazılı olarak yapmaları ve itiraz dilekçelerine ilgili Kuruma yaptıkları bilgi edinme başvurusunun bir sureti ile var ise söz konusu Kurumdan gelmiş cevabi yazı suretini eklemeleri gerekmektedir. Elektronik posta ya da faks yoluyla yapılan başvurular ile gerekli evrak suretleri eklenmemiş başvurular işleme konulmamaktadır. Gerekli hallerde başvuru sahibine ulaşılabilmesi amacıyla itiraz dilekçelerinde telefon numaralarına yer verilmesinde fayda bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun Web sitesini (http://www.bedk.gov.tr) ziyaret edebilirsiniz. • Facebook'ta paylaş

Yorumlar

 • Yorumlayan: Mehmet şerif alpşen
  18.11.2018 Email: dilbirinbaba********

  Evimde hırsızlık yapıldı mahkemeye suç duruşunda bulundum 6 karşı tarafa tebligat yapıldı ve mahkemeye gelmediler ses kaydı sundum kişinin rızası olmadan dinlenilmez şahitlerimi tehdit etiler bu konuda yardımınızı bekliyorum

 • Yorumlayan: Tuğba akaydan
  11.10.2018 Email: kt60kmaltugba********

  Esim cezaevinde mağdur durumdayım mecburiyetten ailemin yaninda kalıyorum 2cocugum var ailemin yaninda kalıyorum diye yardımını kesti aile sosyal Politikalar ben çok mağdur durumdayım daha once tarafiniza dilekce yazarak yardim talep ettim a bi cvp gelmedi lütfen sesimi duyun ve yardim edin

 • Yorumlayan: Hatice uyan
  3.08.2018 Email: haticeuyan3535********

  Balıkesir ikizcay mah rezil gibi arıtma taştı bahçeden eve girmek için balların üzerinden geçiyoruz çocuğumuz evde hapis cam kapı kapalı oturuyom bu rezilliğe son verilsin artık kimse ilgilenmiyo 10 gün aramadık insan kalmadi

 • Yorumlayan: Abdullah kalay
  20.05.2018 Email: kalaylar.yapi74********

  Bartın san Abdullah Kalay ewime Vodafone internet aldım dokuz ay önce kurulduğu günden beri hizmet alamıyorum defalarca şikayet ettiğim halde müdahale edilmedi her ay faturayı tahsis ediyor benden kapatmak istiyorum cayma bedeli istiyor hizmet alamadığım bir olaydan fatura ödemek istemiyorum şimdiye kadar haksız yere aldığı faturaları geri ödemelerini istiyorum veya kapatsınlar benden haksız yere para almasınlar yeter 5465066626 gereğinin yapılmasını istiyorum

 • Yorumlayan: Emine toska
  1.03.2018 Email: eminetoskan********

  Emekliliği gelenler emekli olsun.bide damatım büyük araçta çalışiyor maaşina banka bloka etti çok zor durumda eşi hasta çocukları var kiraci elettirik su doğalgaz ve kredileri vesayire ödeyemiyor.dikkate alın yardımcı olun.he bide şu seker fabrikasi satilmasın zehir yemiyelim.

 • Yorumlayan: Adiyaman vatandasi
  11.01.2018 Email: admin.adiyaman********

  Ben adiyaman dumlupinar mesleki lisesinde okuyorum.bizim okulda ders islenmiyor hhocalar derse gormiyor ne kadar ders ospeyin desekte islenmiyor hocalar bize kiziyor bize hakaret ediyorlar

 • Yorumlayan: Hasan ahmet
  22.12.2017 Email: hahmet5.h********

  Ben tekirdagda elektrikçiyim esnafınm beni tefeciler us yaomsna engel müşteri çekleri ödenmedi ve ciro ben de diye ne arabam ne dükkanım kaldı ve evinde huzur kalmadı son çare ya onları vuracagim yasa intihar edeceğim yüce devletinden sadece tefecikere yol vermesin evinin riskina kadar onlara veriyorum bir garip vatandaş lütfen devletin yardımıni bekliyorum ve sayın cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan i çok seviyorum dünya onu konuşuyor ve bende onun için olurum vatan için türkiye için bir saniye bile düşünmem cephede en önce olurum ilk kurşun bana gelsin yeterki vatan sağolsun

 • Yorumlayan: Aysel Arslan
  22.10.2017 Email: Ayselarslan74********

  Bartın Kumluca kızıllar köyü çengelli mahallesinin yollarını çok berbat bir şekilde muhtarımız mustafa Özkan her nereye baş vurduysa bir sonuç alamadı köyümüzün yollarının yapılmasını istiyoruz

 • Yorumlayan: Aysel Arslan
  22.10.2017 Email: Ayselarslan74********

  Bartın Kumluca kızıllar köyü çengelli mahallesinin yollarını çok berbat bir şekilde muhtarımız mustafa Özkan her nereye baş vurduysa bir sonuç alamadı köyümüzün yollarının yapılmasını istiyoruz

Bu Habere Yorum Yap

   
 
 

Benzer Haberler