Kültürel Bir Değer Olarak Samsun Pidesinin Tarihsel Kökeni

Bu çalışmada Samsun pidesinin kültürel bir değer olarak ortaya çıkış süreci; maddi dünya ile toplumsal yapıdaki hareketliliklerin tarihsel gelişimi üzerinden açıklanmaya çalışılacaktır. 19.yy boyunca tarımsal üretim

Ilgın Mutfak Kültürü ve Yemekleri

Canlıların birinci ihtiyaçları beslenmektir. Dolayısıyla insanların doğumdan ölüme kadar beslenmek zorunda olmaları, ilk çağlardan beri yemekle ilgili bir takım kurallar geliştirmelerine neden olmuştur.

Lezzet Miraslarımız Yozlaşmanın Kurbanı

Dünyanın en zengin mutfaklarından birine sahip olan Türkiye'de gerekli bir sekilde önem verilmeyen yemek kültürü günümüzün getirileriyle birlikte giderek orijinalliğini kaybediyor. Üretici kadar tüketicinin de etkisinin olduğu bu durum önüne geçilemez bir hal