loader

MUTFAK TARİHİMİZDEN


Osmanlı Mutfağı

Osmanlı Mutfağı

Konuyla ilgili Arif Bilgin’in “Osmanlı Saray Mutfağı” isimli çalışması hem kurumsal örgütlenme hem de sarayın iaşesini geniş ve başarılı bir şekilde ele alan yegâne eserdir.

Mutfak tarihimizden bazı dipnotlar

Mutfak tarihimizden bazı dipnotlar

Hindi Amerika’dan gelen bir kanatlıdır. Osmanlıda ilk rastlandığı kayıtlar 1739-1744 yılları arasında Muhsin zade Mehmet paşanın ilk valilik yılları arasında mutfak defterlerinde tavuk-i hindi olarak geçmiştir.

Mutfak tarihimize dair

Mutfak tarihimize dair "200" e yakın kaynak kitaplarımız

Çabalarımız ve çalışmalarımız; Hiç bir Dernek yada Federasyondan Destek Almadan Sadece imkanlarımız Dahilindedir. Mutfağımızı Gerçek Değerleri ile Dünyaya Daha iyi Tanıtmak ve Yine Dünya Mutfakları Arasında Hakettiği yere

Şerbetler ve on beşinci yüzyıldan örneklerle tıpta şerbetlerin yeri

Şerbetler ve on beşinci yüzyıldan örneklerle tıpta şerbetlerin yeri

Meyve suyu ile şekerli su karıştırılarak yapılan içecek, Belli törenlerde konuklara sunulan şekerli içecek, Bazı maddelerin suda eritilmişi, Sn. Ozge SAMACI | Sn. Aslıhan AKPINAR | Sn. Nermin ERSOY

Turizmde toplam kalite yönetimi ve ahilik ilişkisi 

Turizmde toplam kalite yönetimi ve ahilik ilişkisi 

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ Sayı: 52 Kasım – Aralık 2015 Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN

Baklavanâme  “Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK”

Baklavanâme “Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK”

Medeniyetlerin değerlendirilmesinde mutfak kültürü ve menüsü en önemli ölçütlerden birisi olup, gelmiş geçmiş birçok medeniyet yeme-içme âdeti ve mutfak kültürüne göre tanınıp değerlendirilmektedir.

Halk Edebiyatında Yemek Destanları

Halk Edebiyatında Yemek Destanları "Sn. Dr. Doğan KAYA "

Halk Edebiyatında önemli yere sahip olan destanların oldukça çeşitli konuları vardır. Hata diyebilir ki, âşıklarımız, hemen her konuda destan söylemiştir.

Türk Mutfak Kültüründe Helva Geleneği 

Türk Mutfak Kültüründe Helva Geleneği  "Sn.Doç Dr. Özge Samancı"

Helva Türk mutfak kültürünün geleneksel tatlı çeşitlerinden bir tanesi olmanın ötesinde ölüm ve doğum ritüelleriyle birlikte anılan simgesel anlamlarla yüklü bir yiyecektir. Kökeni Arapça tatlı anlamına gelen “hulv” kelimesinden gelen

Osmanlı Mutfak Sözlüğü

Osmanlı Mutfak Sözlüğü

abd-i hakir: Değersiz kul-Müellif kendinden | ademiyân: İnsanlar | âdeta: Her vakitki gibi, bayağı | âdetası: Her vakitki gibisi | agavat: Ağalar | agaze:gûne: Bağırarak

Sûrnâmelerde

Sûrnâmelerde "1582" Şenliği “Sn. Gülsüm Ezgi Korkmaz”

Gisela Prochazka-Eisl tarafından 1992 yılında Viyana Üniversitesi’nde doktora tezi olarak hazırlanan ve 1995’te yayımlanan Das Sûrnâme-i Hümâyûn: die Wiener Handschrift in Transkription (Sûrnâme-i Hümâyûn: Viyana Nüshası

Osmanlı ve Türk Mutfağından Dipnotlar_01

Osmanlı ve Türk Mutfağından Dipnotlar_01

Günümüzde yapılan şerbetlerden en çok bilinen “DEMİR HİNDİ” şerbetinin gerçek ismi “TEMR-İ HİN-Dİ” dir. Bu isim ise mısırda yetişen ve halen buradan getirilen temr-i hindi bitkisinden gelir. Dile kolay geldiği için zamanla demir hindi olarak anılmaya başlanmıştır.

Melceü't Tabbahin (Aşçıların Sığınağı) Mehmet Kamil (1844)

Melceü't Tabbahin (Aşçıların Sığınağı) Mehmet Kamil (1844)

Türklerde diğer bir atasözü de yemek geleneğimizin sosyal ve toplumsal önemini vurgulamaktadır. “Evvel taam sonra kelâm” ya da "Lokma karın doyurmaz muhabbet arttırır”. Hemen her fırsatta herkes kendi kesesine göre ziyafet verir; dostunu, ahbabını çağırır.

Türk Mutfağı ve beslenme kültürünün tarihsel gelişimi

Türk Mutfağı ve beslenme kültürünün tarihsel gelişimi

Her milletin, ülkenin ve toplumun sosyo-kültürel ve ekonomik yapısı- na, tarihsel kimliğine, beslenme alışkanlıklarına, damak zevkine, tarımsal üretim ve yapısına göre şekillenmiş bir mutfağı vardır. Türk kültür hayatı- nın önemli bir unsuru olan Türk mutfağ

Osmanlı sarayında beslenme alışkanlıkları (15. - 17. yüzyıl)  

Osmanlı sarayında beslenme alışkanlıkları (15. - 17. yüzyıl)  

Sarayda ikinci avlunun sağ bölümünü tamamen kaplayacak şekilde kurulan mutfak binaları, on ayrı gözden oluşmaktaydı. Bunların sekizi, hizmet ettiği sınıflara göre ad alan (Has, Divân,