Misi Köyü Mutfak Kültürü ve Yemekleri

Misi köyü, şimdiki yeni yapılanmayla Gümüştepe Mahallesi; Bursa’nın merkezine çok yakın, orman içersinde yemyeşil bir köy. Köyün ortasından şarıl şarıl bir derenin akması da doğasına ayrı bir güzellik katıyor

Bursa Yeme İçme Kültürü ve Değişimi

Bursa ilinin yeme içme kültürünü belirlemek ve günümüzde meydana gelen değişimleri ortaya koymak amacı ile planlanmış bu araştırmanın örneklemini Bursa’da doğup büyümüş 50 yaş ve üzerindeki 10 kadın oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında yarı

Osmanlı Saray Mutfağı’na Ait Gastronomik Unsurlar Kıyaslanması

Son yıllarda mutfak kültürü ve yerel mutfakların korunması ile ilgili gerek ulusal gerekse uluslararası proje ve uygulamaların hızla arttığı görülmektedir. Öte yandan Mutfak kültürünü koruma ve yeni nesillere aktarma fikri doğrultusunda hazırlanan ve sadece

Zengin Bir Mutfak

İlk kısımda dönemin vezir-i azamı Damat İbrahim Paşa Sarayı’nın matbahına gönderilen ürünlerin çeşidi, fiyatları, miktarları hakkında bir liste bulunmaktadır. Diğer kısımda ise o ay saraya yapılan birden fazla harcamanın kayıtları mevcuttur.

Osmanlı Mutfağı Hakkında

Yemek kültürünün zenginliği bakımından Türkler, dünyada en önde gelen milletler arasındadır. Dünyanın sayılı mutfağı denilince Türk, Çin, Fransız ve İtalyanlar mutfağı hatırlanır. Her ne kadar ağız tadı milletlere göre farklılıklar gösterse de çeşit ve

XVI. Asır Osmanlı Mutfağına Dair Bazı Gözlemler

XVI. asırda Osmanlı İstanbul'unda adından sıkça söz edilen ve iktidar zümrelerine yakınlığı ile tanınan Beşiktaşlı Yahya Efendi 900/1495 yılında Trabzon'da doğmuştur. Babası Şamlı Ömer Efendi, annesi ise Afife Hanım'dır. Babasının Trabzon'da kadılık

Avrupa Aşçılık Tarihi

Aşçılık iyi yiyeceği seçme, hazırlama, sunma ve bunlardan tat almayı da gerektiren bir tür sanat olarak tanımlanır. Antik Yunan’da Tapınaklara bağışlanan kurbanları kesen kasaplara “mageiros” denilmiştir ve bu sözcük sonraları aşçılar için

Kültürel Bir Değer Olarak Samsun Pidesinin Tarihsel Kökeni

Bu çalışmada Samsun pidesinin kültürel bir değer olarak ortaya çıkış süreci; maddi dünya ile toplumsal yapıdaki hareketliliklerin tarihsel gelişimi üzerinden açıklanmaya çalışılacaktır. 19.yy boyunca tarımsal üretim

Ilgın Mutfak Kültürü ve Yemekleri

Canlıların birinci ihtiyaçları beslenmektir. Dolayısıyla insanların doğumdan ölüme kadar beslenmek zorunda olmaları, ilk çağlardan beri yemekle ilgili bir takım kurallar geliştirmelerine neden olmuştur.

Geleneksel Türk Mutfağında Kullanılan Çiçekler

Türk mutfağında farklı çiçeklerden hazırlanan yiyecek ve içecekler özel bir yere sahiptir. Bu çalışmanın amacı, Türk mutfağında kullamlan bazı çiçeklerin yiyecek, içecek, baharat vb. olarak kullamm alanlarının incelenmesidir. Araştırmanın birincil

Anadolu Mutfak Kültürünün Gelişimi

İnsan, geçmişten günümüze gelinceye kadar beslenme ihtiyacını çeşitli şekillerde karşılamıştır. Buna göre konumuzu oluşturan Geleneksel Anadolu Mutfak Kültürü’nün ortaya çıkışı ve gelişimini 5 ana grupta değerlendirebiliriz.

Ahlat Yemekleri

Ahlat mahalli yemeklerinin başta gelenidir. En önemli özelliklerinden biriside kış yemeği olmasıdır. Döğme yani değirmende kabuğu alınmış buğday ile yapılır. Döğme ile tavuğun